Avesta Whiskysällskap – Kort Presentation

(senast uppdaterad 2021-01-05)

 

Avesta Whiskysällskap är en ideell förening som grundades i oktober 2003.

Sällskapet har som huvudmål att arbeta för ett ökat intresset för whisky, med inriktning på Skotsk Singel Malt i huvudsak.

Föreningen har målsättningen att genomföra minst fyra provningar per år.

 

2020-12-31 var vi 311 medlemmar, varav 48 kvinnor och tre hedersmedlemmar.

 

Medlemsantalet samt antal genomförde provningar har under åren varit:

År

Antal Provningar

Antal Medlemmar

Kommentar

2003 (okt – dec)

2 *

62

* = samt en testprovning på våren

2004

5 *

82

* = samt ett studiebesök hos Mackmyra

2005

6

110

 

2006

7

135

 

2007

7

188

 

2008

7 *

204

* = samt en skottlandsresa till Speyside

2009

8

225

 

2010

8 *

256

* = samt en skottlandsresa till Islay/Campbeltown

2011

7 *

299

* = samt en grundprovning

2012

7 *

286

* = samt ett studiebesök hos Mackmyra

2013

7 *

297

* = samt en skottlandsresa till bl a Orkney

2014

8

289

 

2015

7 *

304

* = samt en skottlandsresa till bl a Orkney

2016

8

305

 

2017

6

306

 

2018

6

313

 

2019

6 *

320

* = samt ett studiebesök hos Norrtelje Brenneri

2020

3

311

 

 

 

Våra stadgar säger så här om föreningens syfte,

 

Avesta Whiskysällskap är en ideell sammanslutning och har som ändamål att verka för ökad kunskap och ökat intresse för whisky, i första hand single malt whisky. Verksamhet skall bedrivas i form av provningar, föredrag och annat som bidrar till föreningens ändamål. Föreningen har sin hemort i Avesta.

 

Föreningen arrangerar i första hand provningar av whisky men det kan också hända att vi genomför andra typer av aktiviteter såsom studiebesök, resor och liknande.