Avesta Whiskysällskap – Möten och beslut

(senast uppdaterad 2020-03-02)

 

 

Här finns sammanfattat i punktform de beslut som fattats på föreningens års- och medlemsmöten.

Klicka på datumen för respektive möte.

 

Mötesdatum

Typ av möte

2020-02-08

Årsmöte

2019-02-09

Årsmöte

2018-02-03

Årsmöte

2017-02-04  

Årsmöte

2016-02-06  

Årsmöte

2015-02-07  

Årsmöte

2014-02-08  

Årsmöte

2013-02-09  

Årsmöte

2012-02-04  

Årsmöte

2011-02-05  

Årsmöte

2010-02-05

Årsmöte

2009-02-07  

Årsmöte

2008-02-09

Årsmöte

2007-02-10  

Årsmöte

2006-02-11

Årsmöte

2005-11-26

Medlemsmöte

2005-02-05

Årsmöte

2004-11-27

Medlemsmöte

2004-02-07

Årsmöte

2003-10-11

Föreningsmöte med föreningens bildande

 

Medlem som önskar se de kompletta protokollen ombeds kontakta föreningens sekreterare.