Avesta Whiskysällskap - Historik

(senast uppdaterad 2013-01-05)

 

 

Hur det hela började

Det hela började så smått med att restaurangen/puben ”Burning Duck” i Avesta under 2002 arrangerade

några whiskyprovningar och att det i samband med dessa provningar skapades en intresselista för att köpa

in fat från Mackmyra Whisky. Efter dessa provningar hände ingenting förrän Hans Sundquist i början av 2003

tog initiativet och skickade ut en fråga till dem som skrivit upp sig på listan om det inte vore en kul ide att starta

en whiskyförening. Hans fick svar från två personer. Det var Arne Hellberg och Anita Envall.

 

Hans, Anita och Arne träffades och spånade lite fram och tillbaka om hur man skulle kunna starta en förening

och hur man skulle kunna vara säker att det fanns ett intresse. Till slut skred man till verket och spikade ett datum,

ordnade med provningsledare och lokal, beställde whisky och skickade ut inbjudningar till de som fanns på listan

från ”Burning Duck” och dessutom alla de kände som var intresserade av whisky. Med tanke på inköp och

kostnader kring detta behövde man få med 23 deltagare för att det skulle gå ihop sig.

 

Provningen genomfördes 2003-05-10 i källaren på ”Trapper Bar”. Det visade sig att ryktet om provning spred

sig från mun till mun. Slutligen var det 37 whiskyintresserade personer som dök upp till provningen. I samband

med provningen frågades de närvarande deltagarna om det fanns intresse av att det startades en whiskyförening

i Avesta. Svaret på den frågan var ett tydligt ”Ja”.

 

Föreningens bildande

Efter att det därmed var helt klargjort att det fanns ett intresse att bilda en förening arrangerades 2003-10-11 ännu

en whiskyprovning som den här gången föregicks av föreningens formella bildande. Nu fastslog man stadgar,

bestämde föreningens namn till ”Avesta Whiskysällskap” och valde en interrimstyrelse som skulle verka fram

till föreningens första årsmöte. Den här gången var det 40 deltagare som deltog i föreningsmöte och provning.

 

Interimstyrelsen som valdes i samband med mötet bestod av Hans Sundquist som ordförande och Anita Envall,

Arne Hellberg, Eva Nyander och Stefan Roos som ledamöter med Rickard Wiklund som suppleant.

           

Vad föreningen har gjort sedan dess

 

2003

Under år 2003 genomförde föreningen sedan ytterligare en provning 2003-11-29 med 49 deltagare.

Sammanlagt höll föreningen (efter dess bildande) i två provningar under 2003 och hade till slut hela 62 betalande

medlemmar.

 

Föreningen införskaffade också under 2003 mätutrustning för att dosera whisky i glas för 2 cl respektive 3 cl och

man arrangerade också så att man hade tillgång till ca 200 provningsglas. Likaså ansökte föreningen om, och erhöll,

ett organisationsnummer för ideell förening från skattemyndigheten.

 

2004

Under år 2004 genomfördes 2004-02-07 föreningens första årsmöte där man valde den första styrelsen.

Jämfört med interrimstyrelsen så avböjde Eva Nyander omval och Pigge Sundberg valdes in som ledamot.

 

2004-02-28 reste vi med 23 deltagare på föreningens första studiebesök till Mackmyra Svensk Whisky i Mackmyra.

Totalt fem provningar genomfördes under året.

Ett extra medlemsmöte genomfördes för att fastslå medlemsavgiften för 2005.

 

Föreningen inskaffade ca 400 provningsglas, diskbackar för förvaring av glasen samt ett program för bokföring.

 

Medlemsantalet vid årets slut var 82.

 

2005

Vid årsmötet 2005-02-05 gjordes omval av Anita Envall och Arne Hellberg i styrelsen samt nyval av Anders Anderson

som suppleant. Föreningens första vertikalprovning genomfördes i samband med årsmötet.

 

2005-04-21 genomfördes en provning under ledning av Folke Andersson, Chief Blender Vin& Sprit, arrangerad

gemensamt av föreningarna SMAD (Borlänge), HMS (Hedemora) och AWS.

Vid provningen 2005-10-05 hade vi föreningens första utländske föreläsare, Ludovic Ducrocq, från Glenfiddich.

Den provningen var också vårt första egna samarrangemang med Hedemora Malt Society.

 

Totalt sex provningar genomfördes under året.

Ett extra medlemsmöte genomfördes för att fastslå medlemsavgiften för 2006.

 

Föreningen införskaffade ca 200 småflaskor att bland annat användas för prover till de medlemmar som betalat för provningen, men

anmält att de ej kan närvara.

 

Medlemsantalet vid årets slut var 110.

 

2006

Vid årsmötet 2006-02-11 gjordes omval av Hans Sundquist som ordförande, omval av Pigge Sundberg och Nyval av Kent Ahlenius som styrelseledamöter samt omval av Anders Anderson och nyval av Eva Nyander som suppleanter.

 

Under året genomfördes 7 provningar, varav en var ett samarrangemang med HMS och SMAD där det ingick en bussresa till Borlänge.

Besök på Stockholm Beer & Whisky Festival och deltagande i Whisky Convention arrangerades med gemensam bussresa för SMAD, HMS och AWS medlemmar.

 

Externa föreläsare under året var Bernt Sjödin (Springbank), Gerry Tosh (Highland Park) och Christian Ingerhed (Balvenie)

 

Föreningens första hedersmedlemskap förärades Bernt Sjödin.

Föreningens logotyp har tagits fram och den börjar nu användas i olika sammanhang.

 

Medlemsantalet vid årets slut var 136.

 

2007

Vid årsmötet 2007-02-10 gjordes omval av Arne Hellberg och Anita Envall som styrelseledamöter och nyval av Anders Lundberg

samt omval av Eva Nyander som suppleanter.

 

Under året genomfördes 7 provningar, besök på Stockholm Beer & Whisky Festival och deltagande i Whisky Convention.

Under året tog föreningen fram tröjor med logotypen och erbjöd medlemmarna.

Pennor med föreningens logotyp togs fram. En hemsida skapades för föreningen.

 

Externa föreläsare under året var Christina Nordlöf (Ardbeg), Stuart Hendry (Glengoyne), Henrik Aflodal (Maltwhisky-VM) och Stewart Laing (Douglas Laing).

 

Nytt deltagarekord på 95 personer sattes i samband med årsmötet (Ardbeg-provningen – provning 21).

 

Medlemsantalet vid årets slut var 188.

 

2008

Vid årsmötet 2008-02-09 gjordes omval av Pigge Sundberg och Kent Ahlenius som ledamöter, omval av Anders Lundberg

och Eva Nyander som suppleanter samt omval av Hans Sundquist som ordförande.

 

Nytt deltagarekord på 101 personer sattes i samband med årsmötet med Glenfarclas (provning 28).

För första gången provades annat än whisky då Folke Andersson föreläste om Grönstedts konjak (provning 29)

Rekord i antal sorter provade (12) och längd på föreläsning (ca 4 timmar) fick vi uppleva när Jim Murray besökte oss (provning 30)

Under året genomfördes, precis som tidigare år, 7 provningar, besök på Stockholm Beer & Whisky Festival och deltagande i Whisky Convention.

 

Externa föreläsare under året var Folke Andersson (Grönstedts), Jim Murray (Jim Murray), Bernt Sjödin (SWF/SMAD) och Johan Hofvander (30 årig rök).

 

Föreningens första whiskyresa till Skottland genomfördes under september med 8 medlemmar som deltagare.

Föreningens första egna buteljering genomfördes (AWS nr 1) under hösten, med en leverans som påbörjades under december och avslutades under 2009.

 

Medlemsantalet vid årets slut var 204.

 

2009

Vid årsmötet 2009-02-07 gjordes omval av Arne Hellberg och Anita Envall som styrelseledamöter och omval av Anders Lundberg

och Eva Nyander som suppleanter.

 

Föreningens första super-special provning (mer exklusiv whisky och begränsat antal platser) genomfördes 2009-03-07 då Frank McHardy från Springbank ledde provningen av Springbank Limited Edition (provning 36).

För första gången besöktes vi av en japansk föreläsare, Dr Koichi Inatomi, Suntory (provning 38). I samband med den provningen sattes nytt deltagarrekord på sammanlagt 109 deltagare (inklusive småflaskor), mycket med hjälp av gästerna från SMAD i Borlänge.

Under året genomfördes 8 provningar, besök på Stockholm Beer & Whisky Festival och deltagande i Whisky Convention.

Externa föreläsare under året var Frank McHardy (Springbank), Dr Koichi Inatomi (Suntory), Jan Groth (Diageo) samt Michael Urquhart (Gordon & MacPhail).

Föreningen tog fram ett erbjudande till medlemmarna gällande whiskyglas med lock och AWS-logotyp.

Medlemsantalet vid årets slut var 225.

 

2010

Vid årsmötet 2010-02-06 gjordes omval av Pigge Sundberg och Kent Ahlenius som ledamöter, omval av Anders Lundberg

och Eva Nyander som suppleanter samt omval av Hans Sundquist som ordförande.

 

Under året genomfördes 8 provningar, besök på Stockholm Beer & Whisky Festival och deltagande i Whisky Convention.

Nytt deltagarekord (på egen hand) med 106 personer sattes i samband med årets sista provning (Provning 50 - Skottlandsresan 2010)

 

Externa föreläsare under året var Johan Hofvander (gamla buteljeringar), Henrik Aflodal (Maltwhisky-VM), Leif Nordmark (BBQ och Bourbon) och John Cashman (Cooleys).

 

Föreningens andra hedersmedlemskap förärades Johan Hofvander.

Föreningens andra whiskyresa till Skottland genomfördes under september med 16 medlemmar som deltagare.

Föreningens andra egna buteljering genomfördes (AWS nr 2) med beställning i slutet av 2009 och leverans under 2010.

 

Medlemsantalet vid årets slut var 256.

 

2011

Vid årsmötet 2011-02-05 gjordes omval av Arne Hellberg och Anita Envall som styrelseledamöter och omval av Anders Lundberg och Eva Nyander som suppleanter.

 

Under året genomfördes 7 provningar, besök på Stockholm Beer & Whisky Festival och deltagande i Whisky Convention.

Föreningens första grundprovning genomfördes 2011-09-17

För andra gången provades annat än whisky då Claes Puebla Smith föreläste om Tequila (provning 53)

Nytt deltagarekord med 110 personer sattes i samband med provning av Amrut (Provning 56)

 

Externa föreläsare under året var Anders Gjörling (Lagavulin), Robin Tucek (Blackadder), Claes Puebla Smith (Tequila Spirit), Ashok Chokalingam (Amrut), Vicky Stevens (Laphroaig).

 

Föreningens tredje egna buteljering genomfördes (AWS nr 3) med beställning under 2011 och leverans under 2012.

 

Medlemsantalet vid årets slut var 299.

 

2012

Vid årsmötet 2012-02-04 gjordes omval av Pigge Sundberg och Kent Ahlenius som ledamöter, omval av Anders Lundberg

och Eva Nyander som suppleanter samt omval av Hans Sundquist som ordförande.

 

Under året genomfördes 8 provningar, besök hos Mackmyra, på Stockholm Beer & Whisky Festival med deltagande i Whisky Convention samt besök hos Oppigårds Bryggeri.

Föreningens första provning för bara kvinnor genomfördes 2012-04-20.

För första gången hade vi en extern föreläsare i repris, Stuart Hendry från Glengoyne (Provning 60).

 

Externa föreläsare under året var Carina Mian (Provning för kvinnor), Stuart Hendry (Glengoyne), Jan Groth (Diageo), Stuart Buchanan (Benriach / Glendronach), Michael Heads (Ardbeg).

 

Föreningens fjärde egna buteljering genomfördes (AWS nr 4).

 

Medlemsantalet vid årets slut var 286.

 

2013

 

Framtiden kommer vid lämpligt tillfälle att bli historia.