Avesta Whiskysällskap – Anmälningsrutin

(senast uppdaterad 2007-02-26)

 

Rutin för anmälan / avanmälan till provningar :

Här kommer kortfattat hur rutinen för att anmäla sig själv (medlem) eller en gäst till en av föreningen anordnad whiskyprovning.

Om undantag sker kommer styrelsen att försöka informera om detta på bästa sätt.

 

Regler vid anmälan till provning/ aktivitet :

 

Vid ej fullsatt provning

 

Vid fullsatt provning

Samma information kommer även att läggas ut på vår hemsida www.aws.nu    

 

Regler vid avanmälan till provning/ aktivitet :

 

Vid ej fullsatt provning

 

Vid fullsatt provning

Om turordningslista finns:

 

Om turordningslista inte finns:

 

 

SLUTSATS:

·        Anmäl dig i god tid, d v s snarast!

·        Kan du inte komma, lämna återbud!